Witamy na naszej stronie

Jesteśmy firmą działającą już od 1976 roku. Wszystkie nasze działania oparte są o nasze uzyskane patenty.

Główne nasze prace to ochrona środowiska. Są to opracowania autorskie, wdrożone do produkcji, za które otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień.
czytaj więcej

Charakterystyka firmy IZOLING-AKAM Sp. z o.o.

Historia firmy

 IZOLING - AKAM Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach powstało na bazie Zakładu Tworzyw Sztucznych w Bytomiu działającego od 1976 roku. Od tego okresu uruchomiono kilkanaście zakładów produkcyjnych między innymi; Italian Griffe - produkcja długopisów, Lecce Penn - materiały piśmiennicze, Cofinco - odpady komunalne, Eko-Glob - odpady przemysłowe, E.T.T. - technika ekologiczna, PeRiBa - transport międzynarodowy.

W 1980r. podjęto współpracę z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Tychach, polegającą na odbieraniu odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych, oraz ich przetwarzaniu i uszlachetnianiu aby mogły ponownie wrócić do użytku.

Od roku 1984 do 2007 produkowaliśmy, w oparciu o własny patent, folię hydroizolacyjno - budowlaną o nazwie handlowej IZOFREX®. Folia ta stosowana jest jako materiał pokryciowy i hydroizolacyjny w branży budowlanej, od 2007 ten zakład produkcyjny jest pod nowym zarządem.  Dochody z produkcji i sprzedaży folii pozwoliły na rozwój firmy i uruchomienie wielu następnych inwestycji:

 • W 1989 rozpoczęto wydawanie miesięcznika Wieści Śląskie, w którym redaktorem naczelnym był Maksymilian Flaiszer,pismo to zajmowało się głównie tematyką ekologiczną na terenie Śląska.
 • W 1991 roku wspólnie z włoskim inwestorem firmą z Neapolu  rozpoczęto budowę składowiska odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich, które w 1993 oddane zostało do eksploatacji jako pierwsze ekologiczne wysypisko w Polsce, 
 •  W roku 1993 rozpoczęto budowę składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębiu.

W okresie tym, została przeszkolona kadra techniczna w zakresie zarządzania gospodarką odpadami, która do chwili obecnej stanowi trzon specjalistów w prowadzeniu  gospodarki odpadami oraz wysypisk odpadów komunalnych w Województwie Śląskim.

W 1993 roku powołano spółkę Ekofol II SA, która podejmuje inwestycje w dziedzinie ekologii. Między innymi powstało pierwsze w Polsce wysypisko odpadów przemysłowych oraz wykonano szereg prac rekultywacyjnych. Firma Ekofol II nadal realizuje zadania ekologiczne w kraju jak również zagranicą, m.in. na Ukrainie, gdzie spółka Eko-Bug prowadzi działania od budowy po rekultywację składowisk komunalnych i przemysłowych.

W 1997 roku opracowano opatentowaną trzema patentami technologię IZOLING-u, masy powstającej z odpadów  komunalnych, włóknistych  już po segregacji, które nie znajduja nabywcy.

W 1998 roku, uruchomiono wspólnie z Funduszem Górnośląskim Spółkę IZO-BLOK w Chorzowie, zajmującą się produkcją absorberów z polipropylenu spienionego dla przemysłu samochodowego. Zakład ten zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych. W 2003 został zakupiony  przez koncern Fageralda Deutschland GmbH ( ze 100% zyskiem dla Funduszu Górnosląskiego który nie był zainteresowany rozwojem), - inwestycja  ta przyniosła naszej firmie straty - zahamowany został rozwój prac w naszych projektach innowacyjnych na trzy lata.

 

W latach 1999 - 2001 opracowano nową konstrukcję Silnika Spalinowego M4+2® patent uzyskano w lutym 2007r, charakteryzującego się wyższą sprawnością i niższym zużyciem paliwa niż konwencjonalne rozwiązania. Wyniki obliczeń i badań prototypu przeprowadzone na Politechnice Śląskiej w Gliwicach gdzie zbudowano dwa silniki są obiecujące. ( Projekt ten był zamrożony przez cztery lata ze względu na brak środków finansowych po współpracy z FG.) Obecnie Projektem Ekologicznego Dwutłokowego Silnika Spalinowego M4+2® zajmują się pracownicy firmy IZOLING® oraz naukowcy z Politechniki Śląskiej kierownikiem tych prac jest dr inż. Adam Ciesiołkiewicz. Rok 2003 to rejestracja w KRS  Sp. z o. o. IZOLING - AKAM, która przejęła wszystkie uzyskane patenty i opracowania. Spółka ta zajmuje się obecnie  rekultywacją terenów zdegradowanych za pomocą technologii IZOLING oraz wdraża do produkcji silnik spalinowy M4+2.

Nasze wysiłki w dziedzinie zagospodarowania odpadów i rekultywacji zostały docenione w kraju i za granicą, czego efektem jest zdobycie prestiżowych nagród:

 • Złoty medal na 51 Światowym Salonie Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA, 17.11.2002, Bruksela 2002
 • Dyplom uznania Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Michała Kleibera podczas X Giełdy polskich wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach w 2002 r., 17.03.2003, Warszawa 2003
 • Wyróżnienie na EXPO'2003. Stuttgart, Germany, 3 - 5 June 2003
 • Srebrny medal na 103 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości "CONCURS - LEPINE" 2004. Paryż, 29.04-09.05.2004
 • Lider Innowacji 2003 Katowice za "Silnik spalinowy M4+2"
 • Medal na INTRAG Katowice 2002 dla IZOLING za " Silnik M4+2"
 • Dyplom za I-miejsce na X Międzynarodowych Targach Ekologicznych INTERECO - 1999r
 • Brussels - Eureka 2002, medal srebrny
 • Akt Nominacji  Przyjaźni Środowisku  w kategorii - Technologia Godna Polecenia - 2001
 • CERTYFIKAT  za  technologię izoling  w kategorii - Technologia Godna Polecenia - 2002
 • II Nagroda w konkursie "Recykling Techniki - Technika Recyklingu" za opracowanie linii do produkcji masy izolingowej z materiałów włóknistych  19.11.2003
 • List gratulacyjny Wojewody Śląskiego  - styczeń 2002
 • List gratulacyjny Marszałka  Województwa Śląskiego - luty 2002
 • pełny wykaz nagród na stronie: nagrody i wyróżnienia 

 

Nasza działalność;

 

Prace rekultywacyjne

 • Technologia recyklingu odpadów komunalnych / Communal waste recycling / Recyclage des déchets urbains /
 • Produkcja mieszanki masy IZOLING®
 • Rekultywacja i rewitalizacja terenów po przemysłowych
 • Prace ziemne, drogowe
 • Nasadzenia drzew, krzewów i roślin kumulujących metale toksyczne
 • Rekultywacja szlamowisk procesem fitoremediacji
 • Budowa i uszczelnianie zbiorników wodnych

Prace badawcze

 • Silnik spalinowy M4+2® / Double Pistons Combustion Engine M4+2 / - prace badawcze prowadzone wspólnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • Technologia IZOLING® - Prace badawcze prowadzone wspólnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Polskiej Akademii Nauk, Instytutucie Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu]
 • W 2006 przeprowadzono technologią IZOLING rekultywację hałgy pogórniczej w Czeladzi ca 5 ha.

Prace projektowe (inventor, cad)

 • Dwutłokowy Silnik Spalinowy M4+2®

Prace projektowo wdrożeniowe

 • Projektowanie wdrożenia technologii IZOLING® w gminach (liczba mieszkańców pow. 90 000)
 • Badanie gruntu - pod rekultywację technologią IZOLING®
 • Projekty rekultywacji - uzgodnienia

Wszelkie prawa zastrzeżone © Izoling-Akam Sp. z o.o. | Wykonanie jusnet.pl