Nadzwyczajne rozwiązanie do zazieleniania nieurodzajnych gleb

CZYTAJ WIĘCEJ

Izoling jest nowoczesną, ekologiczną biomasą otrzymywaną z procesu recyklingu i stosowaną jako wodo oszczędny substrat glebowy.

Technologia ta jest rozwijana od 1992 roku. Lata badań we współpracy z najlepszymi europejskimi uczelniami technicznymi zaowocowały produktem, który charakteryzuje się unikalnymi właściwościami umożliwiającymi wzrost roślin nawet przy słabym zaopatrzeniu w wodę. Dlatego też technologia ta stanowi przełom w tzw. projektach zazieleniania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego Izoling

Jest to nie tylko kolejne narzędzie do zazieleniania obszarów, ale także unikalne rozwiązanie w dziedzinie technologii recyklingu odpadów.

Izoling Usage

IZOLING jest jedyną sprawdzoną glebą powstałą z odpadów, na której rośliny mogą się zakorzenić, rozpocząć wegetację nawet na obszarach o ekstremalnych warunkach, takich jak pustynie lub obszary silnie zdegradowane przez działalność człowieka.

Obszary

Rekultywacja zdegradowanych terenów gruntowych, niezależnie od przyczyny degradacji i ochrony przed skutkami erozji

ZARZĄDZANIE ODPADAMI I ICH PRZETWARZANIE

Poprawa wydajności zakładów utylizacji odpadów (wykorzystanie materiałów, które w innym przypadku nie nadają się do recyklingu)

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

Poprawa warunków klimatycznych na obszarach, które wcześniej nie posiadały roślin, poprawa świadomości ekologicznej ludności, stosowanie materiałów nie nadających się do recyklingu.