Dlaczego Izoling

Bardzo ekologiczny

Stworzone z odpadów (materiałów organicznych i nieorganicznych), które głównie pozostają niewykorzystane we wspólnym procesie recyklingu (co stanowi 30-50 % wszystkich odpadów na składowiskach):

Wszystkie rodzaje materiałów włóknistych

Papier i tektura

Tekstylia

Opakowania

 • 02 01 03
  Masa roślinna
 • 02 01 07
  Odpady Leśne
 • 02 03 82
  Odpady tytoniowe
 • 20 01 01
  Papier i tektura
 • 17 02 01
  Drewno
 • 20 01 10
  Ubrania
 • 19 12 08
  Tekstylia
 • 19 12 12
  Tekstylia
 • 19 05 03
  Kompost
 • 20 01 11
  Tekstylia
 • 19 12 01
  Papier i tektura
 • 03 01 01
  Odpady kory i korka
 • 03 03 08
  Papier i tektura planowane na recykling
 • 15 01 01
  Opakowania papierowe i tekturowe
 • 19 08 05
  Osady ściekowe

Those codes are applicable in EU

Opłacalne i łatwe do wyprodukowania

Możliwość łatwego wprowadzenia do każdego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jako dodatkowego instrumentu zwiększającego efektywność systemu - dostosowanie zbiórki odpadów do tej technologii wiąże się z niskimi kosztami inwestycyjnymi.

 • Do segregacji odpadów wykorzystuje się istniejące maszyny.

 • Wybrany surowiec jest dalej przetwarzany na bardzo prostej i ekonomicznej linii produkcyjnej.

 • Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii otrzymuje się specjalną biomasę, odpowiednio wzbogaconą o materiał biologiczny (również według opatentowanych metod). W rezultacie otrzymujemy uniwersalny materiał do rekultywacji.

Sztuczna ziemia wysokiej jakości

Frakcje odpadów z procesu recyklingu są przetwarzane w biomasę stosowaną jako opatentowaną technologię stanowiącą przełom w tzw. projektach zazieleniania.

Oszczędzające wodę i samowilgocące się

Dzięki swojemu składowi i właściwościom chemicznym Izoling jest higroskopijną, rewolucyjną masą, która pozwala roślinom rosnąć z minimalnym (30-40%) lub nawet całkowicie zawieszonym zaopatrzeniem w wodę przez dłuższy czas (po pełnym rozwinięciu roślin).

Biomasa posiada unikalne cechy, które umożliwiają wzrost roślin nawet przy słabym zaopatrzeniu w wodę.

Polana wodą masa utrzymuje wilgotność nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych i stanowi optymalną podstawę wzrostu roślin.

Po nawodnieniu tej masy powstaje powłoka, która łączy tę masę i chroni przed utratą wilgoci i wiejącym wiatrem.

Wysoce higroskopijny

Po zastosowaniu Izolingu i podczas wzrostu roślin należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę. Ze względu na właściwości masy, ilość potrzebnej wody jest o 30-40% mniejsza niż w innych metodach. Proces stosowania Izoling zostaje zakończony, gdy rośliny osiągną status wzrostu umożliwiający im samowystarczalność istnienia i możliwe jest zminimalizowanie lub wstrzymanie dostaw wody. Stosowana na szerszą skalę technologia zapewnia pozytywną zmianę warunków klimatycznych w obszarze zastosowania.

Wysoce higroskopijna struktura masy pochłania wodę z otoczenia. W ten sposób odbywa się naturalny proces nawilżania podczas spadków temperatury. Z drugiej strony, przy wysokich temperaturach powierzchnia biomasy Izoling przekształca się w cienką i suchą powłokę, która zmniejsza straty wody ze środka podłoża masy i zapewnia roślinom długotrwałe zaopatrzenie w wodę.

Odporny na erozję atmosferyczną

Izoling, dzięki swoim unikalnym właściwościom, jest odporny nawet na najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne (ekstremalnie niskie zaopatrzenie w wodę, wysokie i niskie temperatury), a także na erozję.

Erozja

Izoling, dzięki swoim unikalnym właściwościom, jest odporny nawet na najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne (ekstremalnie niskie zaopatrzenie w wodę, wysokie i niskie temperatury), a także na erozję.

WYSOKIE TEMPERATURY

Izoling tworzy warstwę ochronną, która zapobiega utracie wody z gleby, a rośliny potrzebują 30-40% mniej wody do wzrostu. Zasilanie wodą może być nawet zawieszone, gdy rośliny są uprawiane.

Niskie temperatury

Kompozycja Izoling umożliwia naturalny proces nawilżania podczas spadków temperatury.

Idealny na zazielenianie nieurodzajnych gleb

Badania próby stałej i ekstraktu wykazały możliwość wykorzystania „sztucznej gleby"; do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

 • Jakość końcowej biomasy jest porównywalna z rzeczywistą glebą najwyższej klasy.

 • Biomasa po wyprodukowaniu jest suchą i lekką, która jest łatwa i niedroga w transporcie.(belowana, na miejscu jest rozłożona)

 • W miejscu przeznaczenia jest on rozkładany i układany jako warstwa.

 • Grubość warstwy waha się od 5 do 15 cm, w zależności od potrzeb.

 • Podczas jednego sezonu wegetacyjnego wchłania się do ziemi.