Czym jest Izoling?

 • IZOLING jest nowoczesną, ekologiczną biomasą otrzymywaną z procesu recyklingu i stosowaną jako wodo oszczędny substrat glebowy.

 • Biomasa IZOLING otrzymywana jest z odpadów, które nie są wykorzystywane w zwykłym procesie recyklingu, jak wszystkie rodzaje materiałów włóknistych.

 • W technologii IZOLING te frakcje odpadów są przetwarzane na masę biologiczną.

 • Proces produkcyjny IZOLING może być łatwo wprowadzony do każdego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jako dodatkowy instrument zwiększający wydajność systemu.

 • Dostosowanie zbiórki odpadów do technologii IZOLING wiąże się z niskimi kosztami inwestycyjnymi.

Pobierz broszure

Linia produkcyjna

Masa Izoling

Linia produkcyjna

Technicznie mówiąc

IZOLING jest otrzymywany z organicznych i nieorganicznych materiałów włóknistych, które są w większości bezużyteczne w tradycyjnym procesie recyklingu:

 • Odpady papierowe/kartonowe

  20-80%

 • Odpady włókiennicze oraz włókna naturalne i sztuczne

  10-70%

 • Woda

  1-5%

 • środki dezynfekcyjne

  5-30%

 • W ten sposób produkowana biomasa jest wzbogacana materiałem biologicznym zgodnie z opatentowanymi metodami - w rezultacie otrzymuje się uniwersalny materiał do rekultywacji.

 • Jakość końcowej biomasy jest porównywalna z rzeczywistą glebą najwyższej klasy.

 • Podczas gdy uprawa w regionach półsuchych sprzyja erozji gleby, stosowanie IZOLING zmniejsza procesy pustynnienia.

 • Zastosowanie IZOLING następuje wtedy, gdy rośliny osiągną samowystarczalność istnienia i możliwe jest zminimalizowanie lub zawieszenie dostaw wody.

 • Technologia taka zapewnia pozytywną zmianę warunków klimatycznych w obszarze zastosowania.

Masa Izoling

Rekultywacja

Rekultywacja wysypiska odpadów

Reclamation-slime

Slope strengthening

Obszary do zastosowania

Unikalne właściwości Izolingu czynią z niego rewolucyjne rozwiązanie w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych z przyczyn atmosferycznych, przemysłowych lub innych, a także w zakresie ochrony stromej skarpy.

Nadaje się do stosowania w obszarach o małej ilości wody i w glebie pustynnej.

Ożywienie nieurodzajnych obszarów ziemi

Odmowa lub odwrócenie procesu pustynnienia

Nadaje się do użytku w zanieczyszczonych obszarach gleby

Odrodzenie powierzchni, które w innym przypadku byłyby nieurodzajne

Przetestowane i sprawdzone

Biomasa z odpadów

Masa Izoling gotowa do użycia:

Biomasa Izoing

Biomasa Izoing

Nowe Życie z Izolingu

Zdjęcia przedstawiają mieszankę Izolingu przygotowaną z kompostem i kiełkującą trawę w poszczególnych doniczkach.

Biomasa Izoing

Biomasa Izoing

Korzyści dla zarządzania odpadami

 • Poprawa wydajności przetwarzania odpadów, wymuszenie selektywnej zbiórki odpadów

 • Wykorzystanie materiałów odpadowych, które nie są poddawane recyklingowi lub wykorzystywane do innych celów

 • Zwiększenie pojemności składowisk odpadów

 • Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska o 30%

 • Przedłużenie okresu eksploatacji istniejących i budowanych składowisk odpadów komunalnych oraz obniżenie ich kosztów operacyjnych

 • Tworzenie dodatkowych miejsc pracy w obiektach gospodarki odpadami/składowiskach odpadów

 • IZOLING może być stosowany jako warstwa obojętna do pokrywania odpadów komunalnych.

 • IZOLING może być stosowany do rekultywacji nieużytków osadowych.- (szlamowisk - mokradeł)

 • Znacząca redukcja kosztów utrzymania składowisk odpadów. (zmniejszenie pożarowe)