O Firmie

Historia firmy

„Izoling-Akam” tworzą ludzie z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku utylizacji odpadów komunalnych oraz szeroką wiedzą fachową w biznesie. Fundamenty firmy zbudowane są na synergii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Piotr Mężyk - partner, naukowiec, wynalazca i twórca patentów, zapewnia technologiczną wiarygodność firmy.

Akcjonariusze wnoszą wieloletnie doświadczenie i reputację na rynku międzynarodowym. Gwarantują rzetelność i profesjonalizm w realizacji kontraktów i umów.

Pasja i zaangażowanie partnerów opiera się na ogromnych możliwościach technologicznych i biznesowych rynku utylizacji odpadów. Wiara partnerów wzmocniona wieloletnim doświadczeniem i badaniami doprowadziła do współpracy pod firmą „Izoling-Akam;. Nasze wspólne zaangażowanie i ciężka praca dały życie firmie, która jest w stanie wdrożyć nowoczesne i unikalne rozwiązania na skalę światową. Technologie zabezpieczone są licznymi patentami posiadanymi przez firmę.

Do naszych osiągnięć należy szereg publikacji naukowych oraz międzynarodowych dyplomów i nagród przyznawanych naszej firmie.

Nasze działania

Świadczymy pełen zakres usług niezbędnych do zastosowania biomasy izolacyjnej, od robót ziemnych po zastosowanie i utrzymanie stosowanego gruntu. Świadczymy również usługi konsultacyjne, naukowe i badawcze niezbędne do analizy terenów zdegradowanych i innych stref, w których potencjalnie można zastosować Izoling sztucznej ziemi, jak również pomoc wymaganą na rzecz gminnych punktów recyklingu odpadów, aby móc produkować materiały potrzebne do produkcji Izoling.

 • Recykling odpadów komunalnych

 • Produkcja masy IZOLING®

 • Odzyskiwanie i rekultywacja zanieczyszczonych martwych obszarów lądowych

 • Roboty ziemne

 • Sadzenie drzew, krzewów i roślin gromadzących metale toksyczne

 • Odzyskiwanie osadu w fitoremediacji

 • Construction and sealing of water reservoirs

Prace badawcze

 • Technologia IZOLING® - wspólne badania prowadzone przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, Polską Akademię Nauk i Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu.

 • W 2006 roku technologia Izoling została zastosowana do rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego o powierzchni 5 ha w Czeladzi w Polsce.

Ukończone projekty

 • Planowanie projektu wdrożenia technologii IZOLING® w gminach powyżej 90. 000 mieszkańców.

 • Testowanie gruntu do rekultywacji z wykorzystaniem technologii IZOLING®.

 • Ustalenia dotyczące projektów rekultywacji terenu

Masa IZOLING do przykrywania odpadów komunalnych

W tzw. "balaście" trafiającym na składowisko z instalacji sortowania odpadów komunalnych znajduje się jeszcze około 85% frakcji możliwej do wykorzystania jako surowiec do produkcji masy IZOLING. read more

W tzw. "balaście" trafiającym na składowisko z instalacji sortowania odpadów komunalnych znajduje się jeszcze około 85% frakcji możliwej do wykorzystania jako surowiec do produkcji masy IZOLING. W skład tej frakcji wchodzi: papier, tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne i organika. Największą zaletą technologii IZOLING jest to, że materiał, który trafiał na składowisko jako odpad jest podstawowym składnikiem masy.

Biologiczne uaktywnianie masy z odpadowych materiałów włóknistych

Na teren pozbawiony warstwy rodnej ziemi, zostaje nawieziona warstwa IZOLINGU z odpowiednim doposażeniem. Warstwa ta zostaje rozgarnięta unasienniona nasionami roślin. read more

Na teren pozbawiony warstwy rodnej ziemi, zostaje nawieziona warstwa IZOLINGU z odpowiednim doposażeniem. Warstwa ta zostaje rozgarnięta unasienniona nasionami roślin. Tereny pochyłe o dużym nachyleniu takie jak hałdy skarpy przy drogach, są narażone za wypłukiwanie górnej warstwy ziemi. Obserwowane ostatnio nie tylko w Europie ale tez na innych kontynentach anomalia pogodowe - m.in. znaczne opady atmosferyczne czy też susze powodują w jednym wypadku wypłukiwanie warstwy rodnej w drugim erozję gleby. Czynniki te powodują deficyt tego "surowca". Tereny pustynne znacznie się rozszerzają. Izoling może być alternatywą dla tych negatywnych skutków - przy braku opadów tworzy warstwę zapobiegającą erozji.

Rekultywacja terenów przemysłowych, zwłaszcza szlamowisk

Metoda ta stwarza możliwość poprzez proces fitoremediacji likwidować najbardziej uciążliwe szlamowiska, osadniki i bagna poprzemysłowe. Metoda ta jest najtańszym środkiem aby... read more

Metoda ta stwarza możliwość poprzez proces fitoremediacji likwidować najbardziej uciążliwe szlamowiska, osadniki i bagna poprzemysłowe. Metoda ta jest najtańszym środkiem aby doprowadzić środowisko nasze do przyjaznej koegzystencji. Materiał Izoling został włożony do zwykłych worków jutowych, worki zostały popakowane (i dlatego nazwa kołdry) i zaszyte, w kołdry te powtykano pocięte zrzezy trzciny i poszczególne kołdry pospinano razem mocując je do brzegu z dwóch stron, aby wiatr ich nie przesuwał. Zrzezy po 6 dniowej aklimatyzacji, zaczęły bardzo szybko rosnąć wciągając kołdrę pod powierzchnię lustra wody. Po końcowych badaniach stwierdzono że nad korzeniem ca do 12cm zostały skumulowane związki metali agresywnych i itp. szkodliwe dla zdrowia.

Biological remediation of desert, sandy and dusty substrates

The subject matter of the invention is the method of biological reclamation of desert, sandy and dusty substrates, devoid of soil, in extreme climatic conditions, especially in hot climates, including increased salinity. read more

Tytuł

Konkurs Lider Innowacji

Medal

Medal za innowacje na targach INTARG

Brussels Eureka

Silver Medal

Srebrny medal w konkursie Brussels Eureka

Certyfikat konkursu technologia godna polecenia

Wręczony w Sejmie.

Nagroda

Nagroda w konkursie Recykling Techniki - Technika Recyklingu

Award

List gratulacyjny Ministra Nauki

Dyplom

Dyplom Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

Wręczony przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Dyplom uznania

Dyplom uznania za projekt Dwutłokowy Silnik Spalinowy

Dyplom uznania za projekt Dwutłokowy Silnik Spalinowy wręczony przez Ministra Nauki i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Konkurs Lepinea

Nagroda w konkursie innowacji Lepinea

Srebrny medal na 103 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości "CONCURS - LEPINE" 2004. Paryż, 29.04-09.05.2004

Akt nominacji

Akt nominacji w konkursie technologia godna polecenia

Wręczony przez Wice Marszałka Sejmu oraz Wice Marszałka Senatu.

Dyplom

Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie Czyściej i Taniej

Dyplom i związaną z tym nagrodę otrzymano w firmie Ekofol II S.A.

Brussels Eureka

Złoty medal

Złoty medal w konkursie Brussels Eureka